Wczytuję dane...
Regulamin

O nas

 1. Oficjalny Sklep Fana zespołu Ich Troje / Michał Wiśniewski oferuje swoje produkty za
  pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie ichtroje.shop („Sklep”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego sklepu internetowego oraz składania zamówień na oferowane przez nas produkty, a także warunki ich dostawy i reklamacji. Klienci, którzy przeglądają zawartość sklepu lub składają zamówienia, są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, zapraszamy:
  - telefonicznie pod numerem: 500 111 900
  - poprzez e-mail: kontakt@ichtroje.shop


Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:

Rejestrowe:

RedAdler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bagno 5 lok. 25
00-234 Warszawa

NIP: 5252703057
REGON: 366776100
KRS: 0000668028

Adresowe:

RedAdler
Wrzosowa 11A
05-552 Łazy

 1. Aby złożyć zamówienie lub założyć konto w naszym Sklepie, konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Przeczytaj uważnie ich treść i jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem lub Polityką Prywatności, nie dokonuj zakupu naszych produktów w Sklepie.
 2. Obecna wersja regulaminu: 1/2023 z dnia 01 stycznia 2023 roku.
 3. Ze sklepu mogą korzystać osoby, które są zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje transakcji prawnej ze sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osoba fizyczna, która zawiera umowę związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego. Charakter zawodowy może wynikać ze szczególnego przedmiotu działalności gospodarczej, który jest udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z kolei przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu i dokonująca transakcji prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu nowe i wolne od wad.

Założenie konta

 1. Aby nabyć oferowane przez nas produkty, konieczne jest założenie konta w naszym Sklepie lub podanie danych osobowych i informacji dotyczących adresu dostawy w trakcie składania zamówienia. Założenie konta w naszym Sklepie skraca proces zamawiania oraz eliminuje konieczność ponownego podawania danych przy składaniu kolejnych zamówień.
 2. Podczas rejestracji i zakładania konta w naszym sklepie, nie jest wymagana żadna opłata. Wymagane jest jedynie podanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła do konta. W chwili zakładania konta prosimy o dostarczenie pełnych i aktualnych informacji o sobie.
 3. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy o założenie konta bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty założenia. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać stosowne oświadczenie drogą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3.
 4. Uprawnienia do konta utworzonego w Sklepie nie mogą być przenoszone na osoby trzecie ani udzielane im do korzystania z takiego konta. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego konta oraz poufnego hasła i nie powinien przekazywać nikomu hasła do swojego konta w Sklepie.
 5. Zgodnie z przepisami prawa, masz prawo do odstąpienia od umowy o założenie konta w naszym Sklepie w ciągu 14 dni od daty jego utworzenia bez podania przyczyny. Jednocześnie informujemy, że niezależnie od prawa do odstąpienia, zawsze masz możliwość usunięcia swojego konta w Sklepie w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i bez konieczności podawania przyczyny. Możesz to zrobić samodzielnie w ustawieniach swojego konta lub złożyć stosowne żądanie do nas, w szczególności drogą mailową lub pisemną na adres podany w ust. 3.
 6. Aby móc korzystać z naszego Sklepu oraz nabywać oferowane produkty, wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych, czyli osiągnięcie pełnoletniości. W przypadku, gdy nie jesteś osobą pełnoletnią, konieczne jest uzyskanie zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przed dokonaniem zakupu. Bez zgody wymienionych osób, nie jest dozwolone nabywanie produktów w naszym Sklepie.
 7. Jeśli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś mieć odpowiednie uprawnienia do korzystania ze Sklepu oraz do podejmowania działań w ich imieniu.
 8. Możliwości, jakie daje założenie konta w naszym Sklepie, to przede wszystkim:
  a) zakup produktów;
  b) zarządzanie danymi osobowymi, takimi jak adresy dostawy, numery kontaktowe, preferowana forma płatności, możliwość wprowadzania, edytowania lub usuwania tych informacji;
  c) dostęp do historii zamówień dokonanych w Sklepie.

Składanie zamówień

 1. Po kliknięciu przycisku "zamów" składasz wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymasz od nas drogą mailową bezpośrednio po dokonaniu zakupu w Sklepie. W wiadomości potwierdzamy otrzymanie zamówienia, jego przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z momentem otrzymania powyższej wiadomości e-mail, między nami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, np. z powodu braku dostępności produktów, poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową i niezwłocznie zwrócimy uiszczoną przez Ciebie kwotę. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy zaproponować Ci zamianę zamówionego produktu na inny, wybrany przez Ciebie i dokonać stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Wysyłka zamówionych produktów następuje po opłaceniu pełnej ceny.
 3. Realizujemy zamówienia na terenie Polski oraz na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Sprawdź dostępność dostawy na konkretne terytorium w opcjach dostawy na stronie Sklepu.
 4. Zamówione przez Ciebie produkty zostaną dostarczone przez naszego dostawcę na adres podany w formularzu zamówienia. Jeśli w formularzu zamówienia wybierzesz termin dostawy w dniach roboczych, to oznacza to dostawę od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przed złożeniem zamówienia możesz sprawdzić dostępność różnych opcji dostawy na stronie Sklepu.
 5. Ceny oferowane w momencie złożenia zamówienia są dla Ciebie wiążące. Wszystkie ceny produktów podawane przez nas zawierają podatek VAT i są cenami brutto. Produkt pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty ceny sprzedaży. Ostateczna kwota do zapłaty składa się z ceny produktu oraz kosztów dostawy, w tym opłat za transport, dostarczenie i usługi pocztowe. Informacja na temat tych kosztów jest podawana na stronie Sklepu podczas składania zamówienia.
 6. Decyzje dotyczące ustalania cen w Sklepie nie są podejmowane w oparciu o zautomatyzowane algorytmy dostosowujące ceny indywidualnie.
 7. Podczas składania zamówienia będziesz miał możliwość wyboru jednej spośród oferowanych przez nas opcji dostawy, a także zostaniesz poinformowany o koszcie wybranej przez Ciebie opcji przed złożeniem zamówienia.
 8. W naszym Sklepie preferujemy następujące rodzaje płatności:
  a) Przedpłata na konto bankowe
  b) Blik
  c) Przelew internetowy
  d) Przelew tradycyjny
  e) Karta płatnicza
 1. Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 2. Zwroty płatności są automatycznie przekazywane na konto, z którego dokonano zapłaty za zamówione produkty. W przypadku dokonania płatności przelewem internetowym, zwrot pieniędzy zostanie dokonany na to samo konto, z którego dokonano przelewu. Szczegółowe informacje na temat zwrotów płatności można znaleźć na stronie Sklepu.
 3. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa Twojej karty kredytowej.
 4. Faktura za nabyte produkty w naszym sklepie jest dołączana do przesyłki lub za Twoją zgodą, wysyłana w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Aby otrzymać fakturę VAT, musisz zadeklarować podczas składania zamówienia, że nabywasz produkt jako przedsiębiorca. W tym celu należy wybrać odpowiednie pole w formularzu zamówienia oraz podać dane potrzebne do wystawienia faktury.
 5. Na stronie sklepu masz możliwość dodania opinii na temat produktu, który zakupiłeś, jednak nie weryfikujemy rzetelności i prawdziwości tych opinii.

Prawa własności intelektualnej

 1. Staramy się przedstawić produkty oferowane w naszym sklepie w możliwie najdokładniejszy sposób, korzystając z wysokiej jakości zdjęć, szczegółowych opisów i innych informacji. Jesteśmy zobowiązani do dokładnego i rzetelnego opisu każdego produktu oraz do aktualizowania informacji, aby odzwierciedlały one stan faktyczny produktu. Naszym celem jest zapewnienie, aby klienci mieli pełną i precyzyjną wiedzę na temat każdego produktu przed dokonaniem zakupu.
 2. Sklep oraz oferowane w nim produkty są objęte prawami własności intelektualnej, w tym prawami do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów i zdjęć, które należą do nas lub naszych partnerów handlowych. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tych materiałów bez naszej zgody lub zgody naszych partnerów handlowych jest zabronione i może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów.

Przesłane informacje

 1. W Sklepie zabrania się użytkownikom dostarczania, przesyłania lub przekazywania jakiejkolwiek treści o charakterze niezgodnym z prawem. W przypadku, gdy dowiesz się o jakimkolwiek niezgodnym z prawem działaniu innego użytkownika, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie za pośrednictwem adresu e-mail podanego na wstępie Regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi i innych treści zamieszczonych w Sklepie, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, mogą naruszać nasze dobre imię lub narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do poprawnej współpracy z systemem teleinformatycznym naszego Sklepu:
  a) Urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) Przeglądarka internetowa,
  c) Adres e-mail.

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego produktu zakupionego u nas w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie rozpoczyna się od dnia, w którym otrzymałeś produkt lub wskazana przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem, np. domownik, weszła w jego posiadanie. Aby zachować termin, wystarczy, że złożysz powiadomienie przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone przez konsumenta za pomocą jednoznacznego oświadczenia woli np. poprzez list wysłany pocztą lub e-mail. W tym celu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu (tutaj)
 3. Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu jako konsument, zobowiązujemy się do niezwłocznego, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia, zwrócenia Ci wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Płatności zostaną zwrócone na konto użyte przez Ciebie do dokonania płatności za produkt, chyba że zdecydujemy się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 4. Jeśli nie zdecydowaliśmy się na odbiór towaru przez Sklep na skutek naszego oświadczenia o odstąpieniu, Sklep może wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania zwracanego produktu lub do momentu przedstawienia nam dowodu wysyłki produktu do nas, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Należy pamiętać, że produkt należy odesłać na swój koszt niezwłocznie, korzystając z wybranej przez Ciebie firmy kurierskiej lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomiłeś nas o odstąpieniu od umowy. Zachowanie terminu jest możliwe, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 6. Należy pamiętać, że odpowiada się za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu, co może wpłynąć na wysokość zwrotu płatności za produkt.
 7. W niektórych sytuacjach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od zawartej Umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:
  a) umowa dotycząca produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić po otwarciu z powodów ochrony zdrowia lub higieny, jeśli opakowanie zostało już otwarte po dostarczeniu,
  b) umowa dotycząca produktów, które po dostarczeniu są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ze względu na ich charakter,
  c) umowa dotycząca nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, który został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, a które zostało już otwarte po dostarczeniu.

Procedura reklamacji

 1. Zgodnie z umową, sprzedający jest odpowiedzialny wobec konsumenta za wszelkie niezgodności produktu z umową.
 2. Jeśli produkt sprzedany konsumentowi jest niezgodny z umową, konsument ma prawo żądać, aby sprzedawca naprawił lub wymienił produkt.
 3. W przypadku, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w wybrany przez konsumenta sposób jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami dla sprzedawcy, sprzedawca ma prawo do:
  a) wymiany produktu, jeżeli konsument żądał naprawy,
  b) naprawy produktu, jeśli konsument żądał wymiany.
 4. Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wiązałyby się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową. W takiej sytuacji konsument może wystąpić z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu ceny produktu.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu ceny z tytułu odstąpienia od umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
  b) Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  c) Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową, ale nie osiągnięto tego celu;
  d) Brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub zwrot ceny bez uprzedniego skorzystania ze środków dotyczących wymiany lub naprawy produktu;
  e) Sprzedawca oświadczył lub wynika to z okoliczności, że nie będzie w stanie doprowadzić produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność produktu z umową, która istniała w momencie dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia produktu, chyba że okres przydatności produktu do użytku jest dłuższy.
 7. Jeśli konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy został poinformowany wyraźnie, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, itp.), lub zaakceptował brak konkretnej cechy produktu, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową.
 8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową.
 9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z umową rozpatrzymy jak najszybciej, zapewniamy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni.
 10. Jeśli reklamacja nie dotyczy niezgodności produktu z umową, konieczne jest podanie podstawy reklamacji, okoliczności zdarzenia i jego daty. W takim przypadku Sprzedawca rozpatrzy reklamację konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 11. Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
 12. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.
 13. Produkty oferowane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Jednocześnie sami, nie udzielamy żadnej gwarancji na sprzedawane za pośrednictwem sklepu produkty.
 14. Jeśli dany produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora, to masz prawo do reklamowania produktu z wadami zgodnie z gwarancją. W takiej sytuacji reklamujesz produkt bezpośrednio u gwaranta, a my jedynie przekazujemy Twoją reklamację jako pośrednik.

Zmiana regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, chyba że wskazany przez nas termin będzie późniejszy. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami. Aktualizacje Regulaminu będą opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
 2. W przypadku usługi prowadzenia konta w Sklepie, regulamin może ulec zmianie z powodu:
  a) Zmiany przepisów prawa lub orzeczenia, decyzji lub innego aktu władzy publicznej, wpływającego na treść regulaminu i wymagającego jego zmiany;
  b) Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu;
  c) Zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  d) Usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści regulaminu, a także zmiany danych firmowych.

W przypadku zmiany regulaminu, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany na adres email podany podczas rejestracji konta, nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przypadku nieakceptowania nowej treści regulaminu, masz prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie poprzez usunięcie konta lub wysłanie stosownego żądania. Zmiana regulaminu nie wpłynie na umowy lub konta zawarte przed wejściem w życie zmian.

 

Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu, a informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utworzył punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego celem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w kwestiach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Masz możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) wniesienie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  b) złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji handlowej);
  c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowe cele obejmują ochronę konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie Unii Europejskiej. Platforma ta to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa, która oferuje kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców chcących rozwiązać spory wynikające z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych przez Internet. Więcej informacji na temat platformy ODR można znaleźć na jej własnej stronie internetowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.